Street Busters

Čestné prohlášení

25. 5. 2021

Připomínáme, že bez čestného prohlášení nebude umožněn vstup do našeho studia. Vždy si prosím, zkontrolujte, zda máte vyplněny všechny náležitosti čestného prohlášení včetně data testu a času. Čestné prohlášení jsme zasílali všem mailem a je také ke stažení v sekci pro členy. V případě, že nemá někdo možnost tisku, máme připravené tiskopisy na recepci. 

Dodáváme, že čestná prohlášení ani časová platnost testů nejsou náš „výmysl“, ale jedna z hlavních podmínek, abychom vůbec mohli otevřít. Vše jsme konzultovali i s Krajskou hygienickou stanicí a zařídili se podle daných pokynů a nařízení pro vnitřní sportoviště. Samozřejmě chápeme, že je velikou komplikací, že každá škola testuje úplně jinak, ale nejsme schopni to ovlivnit. Věříme, že následující týden už budou podmínky lepší a budeme moci bez větších komlikací trénovat naplno. 

V našem studiu platí do odvolání následující pravidla:

✓ Hned při příchodu je nutné odevzdat čestné prohlášení na recepci!
✓ Vstup do studia bude umožněn pouze tanečníkům, výjimkou budou pouze rodiče Baby, kteří mohou asistovat při příchodu a odchodu dětí. Rodiče se NESMÍ zdržovat během tréninku v prostorách studia.
✓ Na trénink je možné přijít maximálně 5 minut před začátkem. Není tedy možné, aby se tanečníci ve studiu zdržovali už dříve.
✓ Do studia je vstup možný pouze s rouškou. Rouška není povinná během tréninku a v případě sundání, musí být odložena buď do sáčku nebo batohu.
✓ Není možné se zdržovat v prostorách recepce, v dětském koutku a v šatnách!
✓ Ve studiu budou rozmístěny dezinfekční prostředky, které je nutno použít hned u vstupu, dále u vstupu do sálů a na toaletách.
✓ Toalety je možno využít, je ale potřeba dbát na to, aby se tam nesetkávalo více lidí naráz a je nutno dodržovat zvýšenou hygienu.
✓ Po tréninku není povoleno se zdržovat v prostorách studia.

 

Děkujeme za pochopení :)