Street Busters

ZÁPISY PRO NOVÉ ČLENY

9. 6. 2022

Podrobné info k zápisům pro nové členy zveřejníme začátkem srpna na našem webu i na sociálních sítích.

Zapsat se budete moci do všech věkových kategorií (u hlavní věkové kategorie pouze v případě, že už jste někdy tancovali).

Předběžně zvažujeme, že první termín zápisu bude na úplném konci prázdnin a také hned z kraje zářísmiley

 

Online přihlášky nám prosím prozatím nevyplňujte, registrace pro vás spustíme po zápisech, až budete vědět, do které skupiny patřítesmiley