Street Busters

Mimořádné opatření

8. 10. 2020

I pro nás platí mimořádné opatření, které se od dnešního dne vztahuje na všechny uzavřené prostory. Vše jsme konzultovali i s krajskou hygienickou stanicí, aby jsme něco nezanedbali nebo naopak nevyžadovali něco, co není nutné.
Ať už je náš pohled na věc jakýkoliv, musíme nařízení respektovat a stáváme se plně zodpovědnými za to, aby vše bylo v našem studiu dodrženo. Věříme, že všichni chápete situaci a budete pokyny taktéž respektovat.
Na přechodnou (a snad krátkou) dobu tedy musí mít všichni ve společných prostorách našeho tanečního studia roušku (prostor kolem recepce, šatny a toalety). Nařízení se naštěstí nevztahuje přímo na tréninky :) Každý tedy v sále může roušku sundat a uložit do batohu nebo sáčku. Zároveň bychom chtěli poprosit rodiče, aby se v prostorách studia zdržovali pokud možno co nejméně. Určitě bude v této chvíli lepší omezit koncentraci většího množství lidí na minimum. Tanečníci by neměli na trénink přicházet dříve než 15 minut předem, pokud to není nutné například kvůli dojíždění.
Všem přejeme zdraví a pevné nervy v této nelehké době!