Street Busters

Údaje o členovi:


Sourozeneckou slevu lze zaškrtnout a uplatnit pouze u jednoho sourozence, který platí nižší částku školného

Prohlašuji, že beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou součástí této přihlášky.

Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami, řádem a finančním řádem Tanečního klubu Street Busters z.s. Svým podpisem souhlasím se vstupem do Tanečního klubu Street Busters z.s.

Souhlasím se zasílám informačních sdělení do emailu